The collection of standard in the world

Trang tieu chuan

Post Reply
Forum Home > Tieu chuan Quoc Gia Vietnam > Tieu chuan nganh Vietnam TCN

webtieuchuan
Site Owner
Posts: 134

Tiêu chuẩn ngành Việt Nam phần 1:


10TCN 490 2001 Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường.

 

10TCN 491 2001 Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Đánh giá rung động của máy - Phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trường.

 

11TCN 18 24 Quy phạm thiết bị điện - Phần I-Quy định chung

 

14TCN 1 1985 Đê - Quy trình kĩ thuật phụt vữa gia cố

 

14TCN 100 2001 Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí

 

14TCN 101 2001 Giếng giảm áp – Quy trình kỹ thuật thi công và Phương pháp kiểm tra, nghiệm thu.

 

14TCN 102 2002 Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi.

 

14TCN 114 2001 Xi măng và phụ gia trong xây dựng thuỷ lợi - Hướng dẫn sử dụng

 

14TCN 114 2001 Xi măng và phụ gia trong xây dựng thuỷ lợi - Hướng dẫn sử dụng

 

14TCN 117 1999 Cửa van cung thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật

 

14TCN 118 2002 Thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thuỷ lợi

 

14TCN 119 2002 Thành phần,nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thuỷ lợi

 

14TCN 12 2002 Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá -Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

 

14TCN 120 2002 Công trình thuỷ lợi – Xây và lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

 

14TCN 121 2002 Hồ chứa nước - Công trình Thuỷ lợi, Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết

 

14TCN 122 2002 Tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng sông Hồng.

 

14TCN 130 2002 Đê biển - tiêu chuẩn thiết kế

 

14TCN 131 2002 Trang thiết bị quản lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu

 

14TCN 141 2005 Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi

 

14TCN 142 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép công trình thủy lợi vùng ven biển – Các quy định chủ yếu về thiết kế - vật liệu – thi công và vận hành công trình

 

14TCN 157 2005 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén

 

14TCN 167 2006 Mối gây hại công trình thủy lợi-Phân loại và đặc điểm sinh học, sinh thái

 

14TCN 183 2006 Đá xây dựng công trình thuỷ lợi

 

14TCN 184 2006 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

14TCN 186 2006 Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

 

14TCN 195 2006 Thành phần,khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi

 

14TCN 2 1985 Công trình bằng đất – Quy trình thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

 

14TCN 20 1985 QPTL.D4.80. 9, Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén

 

14TCN 22 2002 Qui phạm khống chế mặt bằng cơ sở Trong Công trình thủy lợi

 

14TCN 4 2003 Thành phần, nội dung,khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thuỷ văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế CTTL

14TCN 59 2002 Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

 

14TCN 63 2001 Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.

 

14TCN 64 2001 Hỗn hợp Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.

 

14TCN 65 2001 Hỗn hợp bê tông thuỷ công và Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.

 

14TCN 66 2001 Xi măng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.

 

14TCN 67 2001 Xi măng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.

 

14TCN 68 2001 Cát dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.

 

14TCN 69 2001 Cát dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.

 

14TCN 70 2001 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.

 

14TCN 71 2001 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.

 

14TCN 72 2001 Nước dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.

 

14TCN 73 2001 Nước dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.

 

14TCN 80 2001 Vữa thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

 

14TCN 82 1995 Công trình thuỷ lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá

 

14TCN 9 2003 Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

 

14TCN 90 1995 Công trình thuỷ lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng

 

14TCVN 12 1985 Quy phạm xây, lát đá trong các công trình thủy lợi

 

16TCN 987 2006 Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận qui trình hàn thép đúc

 

20TCN 104 1983 Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị

 

20TCN 21 1986 Móng cọc

 

20TCN 25 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kê

 

20TCN 27 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

 

20TCN 33 1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kê

 

20TCN 46 1984 Chống sét cho công trình xây dựng

 

20TCN 69 1987 Quy trinh thi công và nghiệm thu công trình bến khối xếp

 


January 30, 2010 at 3:14 AM Flag Quote & Reply

webtieuchuan
Site Owner
Posts: 134

Tiêu chuẩn ngành phần 2:


22TCN 02 1971 Phụ lục kiểm tra độ chặt của đất

 

22TCN 06 1977 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

 

22TCN 07 1977 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối

 

22TCN 09 1977 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng.

 

22TCN 10 1977 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương.

 

22TCN 11 1977 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong

 

22TCN 13 1979 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát

 

22TCN 159 1986 Cống tròn bê tông cốt thep lắp ghép - Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

22TCN 159 1986 Cống tròn bê tông cốt thep lắp ghép – Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

22TCN 16 1979 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét

 

22TCN 171 1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có trượt, sụt lở

 

22TCN 18 1979 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

 

22TCN 20 1984 Khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ôtô

 

22TCN 200 1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu

 

22TCN 204 1991 Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép

 

22TCN 207 1992 Tiêu chuẩn thiết kế bến cảng biển

 

22TCN 21 1984 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa mặt đường ô tô

 

22TCN 211 2006 áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế

 

22TCN 217 1994 Gối cầu cao su cốt bản thép

 

22TCN 218 1994 Tiêu chuẩn thiết kế đường cứu nạn ô tô

 

22TCN 219 1994 Tiêu chuẩn thiết kế Công trình bến cảng sông

 

22TCN 220 1995 Tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ

 

22TCN 221 1995 Công trình giao thông trong vùng có động đất

 

22TCN 222 1995 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy

 

22TCN 223 1995 áo đường cứng đường ô tô

 

22TCN 227 1995 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ

 

22TCN 235 1997 Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép

 

22TCN 236 1997 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu

 

22TCN 24 1984 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép và liên kết bằng bulông cường độ cao

 

22TCN 242 1998 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông.

 

22TCN 244 1998 Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường.

 

22TCN 245 1998 Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô

 

22TCN 246 1998 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô

 

22TCN 247 1998 Quy trình thi công và nghiệm thu - Dầm cầu bê tông chịu ứng lực

 

22TCN 248 1998 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

 

22TCN 249 1998 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

 

22TCN 250 1998 Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit

 

22TCN 251 1998 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

 

22TCN 252 1998 Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

 

22TCN 253 1998 Sơn cầu thép và kết cấu thép

 

22TCN 257 2000 Quy đinh kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi

 

22TCN 258 1999 Quy trình kỹ thuật - Kiểm định cầu sắt

 

22TCN 259 2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

 

22TCN 260 2000 Quy trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thủy

 

22TCN 262 2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu

 

22TCN 263 2000 Quy trình khảo sát đường ôtô.

 

22TCN 265 2006 Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ

 

22TCN 266 2000 Cầu và cống - Quy phạm thi công và nghiệm thu

 

22TCN 267 2000 Bộ neo bê tông dự ứng lực T13, T15 và D13, D15

 

22TCN 270 2001 Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa

 

22TCN 271 2001 Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa

 

22TCN 276 2001 Thành phần và quy trình chế tạo bê tông mác M60-M80 từ ximăng PC40 trở lên

 

22TCN 277 2001 Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

 

22TCN 278 2001 Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát

 

22TCN 279 2001 Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc

 

22TCN 283 2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật

 

22TCN 284 2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật

 

22TCN 285 2002 Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

 

22TCN 288 2002 Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng

 

22TCN 289 2002 Công trình bến cảng

 

22TCN 300 2002 Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

 

22TCN 301 2002 Phương pháp thử mù muối – Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại

 

22TCN 304 2003 Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

 

22TCN 319 2004 Nhựa đường polime – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

 

22TCN 332 2006 Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

 

22TCN 333 2006 Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

 

22TCN 334 2006 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô

 

22TCN 335 2006 Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD

 

22TCN 337 2006 Tổ chức bảo dưỡng tầu bay

 

22TCN 345 2006 Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao

 

22TCN 346 2006 Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát

 

22TCN 354 2006 Tiêu chuẩn Vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

 

22TCN 355 2006 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường

 

22TCN 356 2006 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime

 

22TCN 56 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường

 

22TCN 57 1984 Quy trình thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

 

22TCN 58 1984 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường

 

22TCN 59 1984 Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng

 

22TCN 60 1984 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng

 

22TCN 62 1984 Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa

 

22TCN 63 1984 Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa

 

22TCN 65 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường

 

22TCN 67 1984 Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích

 

22TCN 68 1984 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS

 

22TCN 73 1984 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính

 

22TCN 79 1984 Qui trình thi công vật liệu xi măng lưới thép

 

22TCN 81 1984 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường

 


February 5, 2010 at 3:18 AM Flag Quote & Reply

webtieuchuan
Site Owner
Posts: 134

Tiêu chuẩn ngành phần 3:


3381 KH KT Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô

 

64TCN 92 1995 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường - Yêu cầu kỹ thuật

 

64TCN 93 1995 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường - Phương pháp thử

 

22TCN 160 1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

 

22TCN 170 1987 Quy trình thử nghiệm cầu

 

22TCN 210 1992 Đường giao thông nông thôn Tiêu chuẩn thiết kế

 

22TCN 231 1986 Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãi

 

22TCN 241 1998 Công trình chỉnh trị luống chạy tàu sông Tiêu chuẩn thiết kế

 

22TCN 243 1998 Quy trình kiểm định Cầu trên đường ô tô Yêu cầu kỹ thuật

 

22TCN 254 1999 Lu bánh lốp Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

 

22TCN 255 1999 Trạm trộn bê tông nhựa nóng Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp kiểm tra

 

22TCN 268 2000 Quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT

 

22TCN 272 2005_ P1 Phần 1 Giới thiệu chung

 

22TCN 272 2005_P2 Phần 2 - Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí cầu

 

22TCN 272 2005_P3 Phần 3 - Tải trọng và hệ số tải trọng

 

22TCN 272 2005_P4 Phần 4 - Phân tích và đánh giá kết cấu

 

22TCN 272 2005_P5 Phần 5 - Kết cấu bê tông

 

22TCN 272 2005_P6 Phần 6 - Kết cấu thép

 

22TCN 272 05_C7-C8 Đang cập nhật

 

22TCN 272 2005_P9 Phần 9 - Mặt cầu và hệ mặt cầu

 

22TCN 272 2005_P10 Phần 10 - Nền móng

 

22TCN 272 2005_P11 Phần 11 - Mố, trụ và tường chắn

 

22TCN 272 2005_P12 Phần 12 - Kết cấu vùi và áo hầm

 

22TCN 272 2005_P13 Phần 13 - Lan can

 

22TCN 272 2005_P14 Phần 14 - Khe co giãn và gối cầu

 

22TCN 273 01-C1 Chương 1 - Phần giới thiệu

 

22TCN 273 1-C2 Chương 2 - Phạm vi áp dụng

 

22TCN 273 01-C3 Chương 3 - Đánh giá môi trường

 

22TCN 273 1-C4 Chương 4 - Tiêu chuẩn và quy định thiết kế

 

22TCN 273 1-C5 Chương 5 - Phân cấp đường

 

22TCN 273 1-C6 Chương 6 - Các yếu tố thiết kế

 

22TCN 273 1-C7 Chương 7 - Các yếu tố trắc ngang

 

22TCN 273 1-C8 Chương 8 - Các nút giao cắt cùng mức

 

22TCN 273 1-C9 Chương 9 - Các nút giao cắt khác mức liên thông

 

22TCN 273 1-C10 Chương 10 - Thiết kế nền đường, mặt đường và thoát nước

 

22TCN 273 1-C11 Chương 1 1 - An toàn và các thiết bị điều khiển giao thông

 

22TCN 273 1-C12 Chương 1 2 - Các đặc trưng và các chi tiết hai bên đường

 

22TCN 273 1-C13 Chương 13 - Lập hồ sơ và các quy định đối với các dự án đường bộ

 

22TCN 273 1-C14 Chương 14- Chuẩn bị hồ sơ, viết tắt và ký hiệu

 

22TCN 273 1-P1 chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đường ô tô

 

22TCN 273 01-P4 Phụ lục 4.A – Các mẫu đường rẽ và mở rộng đường tại các nút giao

 

22TCN 273 01-P5 Phụ lục 5.A - Hệ thống phân cấp đường

 

22TCN 273 01-P6 Phụ lục 6.A - Tầm nhìn dừng xe

 

22TCN 273 01-P7 Phụ lục 7.A- Các yếu tố mặt cắt ngang

 

22TCN 273 01-P8 Phụ lục 8.A- Thao tác lái xe tại các nút giao cắt

 

22TCN 273 01-P9 Phụ lục 9.A- Nút giao cắt

 

22TCN 273 01-P10 Phụ lục 10.A- Bó vỉa và rãnh

 

22TCN 273 01-P11 Phụ lục 1 1 .A - An toàn hai bên đường

 

22TCN 273 01-P12 Phụ Lục 12.A - Lắp đặt rào chắn

 

22TCN 273 01-P13 Phụ lục 1 3 - Phân cấp các dự án đầu tư và chính sách quản lý

 

22TCN 273 01-P14 Phụ lục14.A- Khung tên, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc. Các đường cong và độ cong và các ký hiệu trong bản vẽ

 

22TCN 274 2001_1 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm Chương 1. Xem xét chung về phần thiết kế kết cấu mặt đường

 

22TCN 274 2001_2 Chương 2. Các bước thiết kế

 

22TCN 274 2001_3 Chương 3. Các số liệu về giao thông cho thiết kế kết cấu mặt đường

 

22TCN 274 2001_4 Chương 4 - Thiết kế tăng cường mặt đường cũ

 

22TCN 274 2001_5 Chương 5 - Thiết kế kết cấu mặt đường khi lưu lượng xe thấp

 

22TCN 274 2001_6 Chương 6. Thoát nước kết cấu mặt đường

 

22TCN 274 2001_7 Chương 7. Sự lựa chọn loại mặt đường cho xây dựng mới

 

22TCN 274 2001_8 Chương 8. Độ tin cậy

 

22TCN 274 2001_9 Chương 9. Thiết kế kết cấu mặt đường bê tông atphan

 

22TCN 274 2001_10 chương 10. Khôi phục kết cấu mặt đườ

 

22TCN 274 2001_11 Chương 11. Các phương pháp cải tạo bằng lớp phủ

 

22TCN 274 2001_12 Chương 12 Các phương pháp cải tạo không dùng lớp phủ

 

22TCN 274 2001_13 Chương l3. Các định nghĩa về kết cấu mặt đường

 

22TCN 274 2001_14 Phụ lục 1 - Định nghĩa các thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn

 

22TCN 274 2001_C2 Chương 2 - Thiết kế cấu tạo kết cấu mặt đường mềm

 

22TCN 274 2001_C3 Chương 3 – Tính toán xác định chỉ số kết cấu (SN) và chiều dày các lớp (Di) của kết cấu mặt đường mề xây dựng mới

 

22TCN 274 2001_C4 Chương 4. Đất nền đường

 

22TCN 274 2001_C5 Chương 5. Lớp móng dưới và móng trên

 

22TCN 274 2001_PL2 Phụ lục 2 - Các bảng dùng để chuyển đổi lưu lượng xe hỗn hợp ra tảI trọng trục đơn tương đường 80kN, dùng trong thiết kế mặt đường mềm

 

22TCN 274 2001_PL3 Phụ lục 3A. xác địNH Mô ĐuN Đàn HồI CủA ĐấT Nền (MR) BằnG THí NGHiệM các mẫu ĐấT ở trong phòng thí nghiệm

 

22TCN 274 2001_PL4 Phụ lục 4 - Xác định Mô đun đàn hồi của đất nền đường MR và mô đun đàn hồi Ep của kết cấu mặt đường nằm phía trên lớp đất nền đường bằng phương pháp đo độ võng khi dùng thiết bị FWD (phương pháp thí nghiệm không phá hoại NDT)

 

22TCN 274 2001_PL5 Phụ lục 5 - Các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý chính của vật liệu các lớp mặt đường bằng bê tông nhựa và các lớp móng bằng, cấp phối vật liệu hạt có gia cố với xi măng

 

22TCN 274 2001_PL6 Phụ lục 6 – Các ví dụ thiết kế đường mềm

 

22TCN 274 2001_PL7 Phụ lục 7 - Chương trình tính toán chiều dày mặt đường mềm trên máy tính

 

22TCN 274 2001_PL8 Phụ lục 8 - Tóm tắt danh mục đánh giá mặt đường

 

22TCN 274 2001_PL9 Phụ lục 9 - Bàn về quan hệ giữa CBR và MR đã được công bố

 

22TCN 274 2001_PL10 Phụ lục 10 Bảng chuyển đổi từ các đơn vị đo dùng trong hệ thống đo lường của Hoa Kỳ

 

22TCN 274 C1 Chương 1 - Các quy định chung

 

22TCN 280 2001 Tiêu chuẩn kỹ thuật Hàn cầu thép

 

22TCN 282 2002 Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử Sơn tín hiệu giao thông Sơn vạch đường nhiệt dẻo

 

22TCN 61 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông

 

22TCN 66 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường

 

22TCN 71 1984 Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động

 

22TCN 72 1984 Quy trình thí nghiệm xác định Mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ

 

22TCN 73 1984 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính

 

22TCN 81 1984 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường

 

22TCN 86 1986 Quy trình thiết kế bến phà, Bến cầu phao đường bộ

 


February 5, 2010 at 3:19 AM Flag Quote & Reply

NGUYEN THANH SON
Member
Posts: 1

22 TCN 242-1998

January 28, 2013 at 10:25 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Giới thiệu về Webtieuchuan.webs.com

Ra đời vào tháng 1 năm 2010 với ý tưởng xây dựng cơ sở dữ liệu các tiêuchuẩn thông dụng của thế giới được áp dụng tại Việt Nam, có liên quan đến tấtcả các lĩnh vực của nền kinh tế. Tại đây cung cấp các thông tin cơ bản của cácloại tiêu chuẩn và quyền truy cập các tiêu chuẩn để sử dụng đối với các thành viên.

Với mong muốn xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật về các tiêuchuẩn, với khả năng còn hạn chế của chúng tôi, chúng tôi rất mong muốn nhậnđược sự đóng góp của các bạn.

Chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của các bạn đối với chúng tôi.

Hãy tham gia cũng chúng tôi và cùng chúng tôi phát triển.

Xin chân thành cảm ơn!